THAI TIME สิงห์บุรี

สสอ.ค่ายบางระจัน-รพ.สต. เร่งส่งทีมสอบสวนโรค หลังพบผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่ นำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว‼️

337 Views
          วันนี้ 6 กรกฎาคม 2564 นายรังสรรค์ เชตประพันธ์ สสอ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ได้ส่งทีมสอบสวนโรค รพ.สต. ตำบลโพสังโฆ นำโดย นายเชษฐา ปานเนียม ผอ.รพ.สต. นางสาววณัฐสุดา เนียมคำ นักวิชาการสาธารณสุข ผู้ใหญ่ชัยยะ มานพ ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. หลังทราบว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ประจำวันที่ 6 ก.ค.64 ว่าพบผู้ป่วยยืนยัน 9 ราย โดย 1 ใน 9 เป็นผู้ป่วย ชาว ต.โพสังโฆ
4
          ผลการ สอบสวนโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ราย ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันกับผู้ป่วย และเป็นชาว ต.โพสังโฆ เจ้าหน้าที่จึงให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT แจกแมส เจลแอลกอฮอล์ และยื่นเอกสารการเฝ้าระวัง การกักตัว ในพื้นที่ 14 วัน
1
          โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส อนุญาตให้ใช้ศาลาหลังเก่าของทางวัดเป็นสถานที่กักตัว (Local quarantine ) จนกว่าจะครบ 14 วัน
3
          สำหรับเรื่องการดูแลผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมด ทางเจ้าหน้าที่ จัดทีม อสม.สับเปลี่ยนหมุนเวียนให้คำแนะนำ ตรวจวัดไข้ทุกวัน และประสานไปยัง กองคลัง อบต.โพสังโฆ ดูแลด้านอาหาร 3 มื้อ จัดหาสถานที่และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี
2
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments