THAI TIME สิงห์บุรี

สุดยอดน้ำใจชาวบ้านวัดสิงห์ฯ พร้อมใจลงมติ..ให้ใช้ศาลาวัดสิงห์สุทธาวาส ทำ รพ.สนามแห่งที่สอง รองรับผู้ป่วยโควิดได้อีก 100 เตียง‼️

888 Views
          เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาส วัดสิงห์สุทธาวาส อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี ว่า วันนี้ได้มีการประชุมผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.พร้อมชาวบ้านในตำบลโพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน ม.13 –ม.14 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน และ ม.1 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน ประมาณ 30 คน
1
3
          เพื่อร่วมรับฟังการทำประชาพิจารณ์เรื่องการใช้สถานที่ภายในวัดสิงห์สุทธาวาส ให้เป็นที่พักฟื้นฟูผู้ป่วยโควิด-19 จาก โรงพยาบาลที่มีอาการเกือบหายเป็นปกติ นำมาดูแลต่อจนครบ 14 วัน ก่อนส่งตัวกลับบ้าน
2
          สำหรับผลการทำประชาพิจารณ์ พระครูวิสุทธาภิรักษ์ กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันโดยลงมติยินยอมให้ทางจังหวัด ใช้พื้นที่ศาลาใหญ่(หลังที่ 2) เป็นสถานที่รองรับผู้มาพักฟื้นได้ ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ชาวบ้านเห็นประโยชน์ร่วมกัน ในการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยจากโรคระบาดในครั้งนี้ โดยอาคารที่จะนำมาทำศูนย์ฟื้นฟูฯ มีความพร้อมมาก สามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง 200 คน แยกเป็นผู้ชาย 100 คน และผู้หญิงอีก 100 คน
4
          ส่วนขั้นตอนต่อไป จะต้องรอให้ทางจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบความพร้อมอีกครั้ง คาดว่าคงจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยได้เร็วๆ นี้
5
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments