THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีวันนี้แผ่วลง พบติดเชื้อ 9 ราย ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง-โรงงาน‼️

291 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่อีก 9 ราย ดังนี้
#อำเภอบางระจัน 4 ราย
🔸️รายที่ 309 เพศชาย อายุ 28 ปี ชาว ต.ไม้ดัด เป็นพนักงาน รง.ใน จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 310 เพศชาย อายุ 30 ปี ต.ไม้ดัด มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 311 เพศหญิง อายุ 47 ปี ต.ไม้ดัด มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.อยุธยา
🔸️รายที่ 312 เพศชาย อายุ 19 ปี ต.ไม้ดัด มาจากพื้นที่เสี่ยง จ.อยุธยา
#อำเภอเมืองฯ 3 ราย
🔸️รายที่ 313 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.ต้นโพธิ์ มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่ 314 เพศหญิง อายุ 60 ปี ต.บางกระบือ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 186
🔸️รายที่ 315 เพศหญิง อายุ 53 ปี ต.บางกระบือ สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 204
#อำเภอค่ายบางระจัน 1 ราย
🔸️รายที่ 316 เพศชาย อายุ 52 ปี ต.ท่าข้าม สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 285(ตลาดไท)
#อำเภออินทร์บุรี 1 ราย
🔸️รายที่ 317 เพศหญิง อายุ 56 ปี ต.โพธิ์ชัย สัมผัสผู้ติดเชื้อรายที่ 291(ตลาดไท)
📌📌 สรุประลอกเดือนเมษายน จังหวัดสิงห์บุรีมียอดผู้ติดเชื้อสะสม 317 ราย เสียชีวิต 4 ราย รักษาอยู่ 159 ราย

Comments

comments