THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว รพ.สนามวัดโพธิ์แก้วฯ ผู้ว่าฯสิงห์บุรี #สละเงินเดือนร่วมสมทบทุน

668 Views
          วันที่13 ก.ค. 64 เวลา 08.30 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่าชากาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ซึ่งเป็น รพ.สนามแห่งแรกของจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า และประชาชน มาร่วมในพิธี
9
8
2
          พระครูสุนทร พัฒนาลังการ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ กล่าวว่า ก่อนตัดสินใจได้ปรึกษาหารือกับพระครูวิธาน ปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์บุรี ถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องร่วมมือกับทางจังหวัดในการฝ่าวิกฤติโควิดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอยู่ในขณะนี้ ให้อาคารของวัดเป็นสถานที่พักฟื้นผู้ป่วยตามความจำเป็นเร่งด่วน
10
13
11
          ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลสนาม พร้อมกับมอบเงินเดือน 1 เดือน จำนวนเงิน 76,800 บาท ให้กับโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ในการจัดหาจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เช่นปรอทวัดไข้ เครื่องสแกนอุณหภูมิ เครื่องวัดความดัน และอื่นๆ
6
14
3
          หลังจากนั้นบริษัท Toyota สิงห์บุรี ร่วมมอบเงิน 200,000 บาท นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี มอบสมทบอีก 200,000 บาท , รมต.ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 100,000 บาท ,นางพัชนี เหลืองดิลก และกลุ่มเพื่อนๆ ร่วมมอบวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อโรงพยาบาลสนามวัดโพธิ์แก้วนพคุณ
4
7
1
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments