THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้ปกครองสบายใจได้ #สิงห์บุรีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ Onsite ออกจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

413 Views
          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี , ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอน (On site) (ฉบับที่ 2) ความโดยสรุปว่า
          ตามที่ จังหวัดสิงห์บุรีได้มีประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง เลื่อนการเรียนการสอน (On site) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เลื่อนการเรียนการสอน (On Site) ไปจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นั้น
          ปรากฎว่า ปัจจุบันจังหวัดสิงห์บุรีพบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรากฏว่าเป็นการแพร์ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน และมีการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่ต่างๆ
          ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 #ให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เลื่อนการเรียนการสอน (On site) ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

Comments

comments