THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรี ยกทีมงานช่วยกันประกอบเตียงนอน สนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูฯวัดสิงห์สุทธาวาส

370 Views
          ถือเป็นอีกภาพประทับใจ..บรรยากาศการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นายเสรี ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดฯ
1
4
          ช่วยกันประกอบเตียงเหล็ก เพื่อสนับสนุนการตัั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดสิงห์สุทธาวาส ตามที่จังหวัดสิงห์บุรี และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีมอบหมาย
          เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลมาแล้ว ไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ และสมัครใจที่จะออกมาอยู่ข้างนอกโรงพยาบาล
3
2

Comments

comments