THAI TIME สิงห์บุรี

สถานการณ์โควิดสิงห์บุรี ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อเนื่องอีก 13 ราย #พบติดเชื้อกลุ่มก้อนแล้วใน ต.บางพุทรา‼️

630 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่มอีก 13 ราย ดังต่อไปนี้
#อำเภอเมืองสิงห์บุรี 7 ราย
🔸️รายที่ 365 เพศหญิง อายุ 63 ปี ต.ม่วงหมู่ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี รายที่ 350
🔸️รายที่ 366 เพศหญิง อายุ 15 ปี ต.ม่วงหมู่ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี รายที่ 350
🔸️รายที่ 367 เพศหญิง อายุ 39 ปี ต.บางพุทรา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี รายที่ 353
🔸️รายที่ 368 เพศหญิง อายุ 21 ปี ต.บางพุทรา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี รายที่ 353
🔸️รายที่ 369 เพศชาย อายุ 20 ปี ต.บางพุทรา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี รายที่ 353
🔸️รายที่ 370 เพศหญิง อายุ 17 ปี ต.บางพุทรา เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อจังหวัดสิงห์บุรี รายที่ 353
🔸️รายที่ 371 เพศหญิง อายุ 38 ปี ต.ม่วงหมู่ ตรวจพบจากคลินิกระบบทางเดินหายใจ
#อำเภอพรหมบุรี 2 ราย
🔸️รายที่ 372 เพศหญิง อายุ 27 ปี ต.บ้านแป้ง เป็นพนักงานศูนย์กระจายสินค้าโลตัส
🔸️รายที่ 373 เพศหญิง อายุ 59 ปี ต.พรหมบุรี ตรวจพบจากคลินิกระบบทางเดินหายใจ
#อำเภอท่าช้าง 3 ราย
🔸️รายที่ 374 เพศชาย อายุ 27 ปี ต.ถอนสมอ พนักงานโรงงานมินิแบ
🔸️รายที่ 375 เพศหญิง อายุ 35 ปี ต.พิกุลทอง มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่ 376 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.พิกุลทอง มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
#อำเภออินทร์บุรี 1 ราย
🔸️รายที่ 377 เพศหญิง อายุ 9 ปี ต.ห้วยชัน ตรวจพบจากคลินิกระบบทางเดินหายใจ
📌📌 สรุประลอกเดือนเมษายน 2564 จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ป่วยโควิดสะสมทั้งสิ้น 377 ราย

Comments

comments