THAI TIME สิงห์บุรี

อบจ.สิงห์บุรี เตรียมงบฯ จองวัคซีน“โมเดอร์นา” #ฉีดให้กลุ่มเปราะบางฟรี‼️

512 Views
          วันนี้ (17 ก.ค.64) เพจ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี” ได้เผยแพร่ข้อความว่า อบจ.สิงห์บุรี ตอบรับความร่วมมือกับสภากาชาดไทย จองวัคซีน “โมเดอร์นา” เตรียมฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง
          ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีหนังสือแจ้งประสาน อบจ.สิงห์บุรี ว่าสภากาชาดไทย จะเป็นหน่วยงานในการจัดหาวัคซีนโมเดอร์นาสำหรับฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดมูลค่า นั้น
          อบจ.สิงห์บุรี ขอเรียนว่า เตรียมสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัคซีน ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานในเรื่องของจำนวนวัคซีนและระยะเวลา
          สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ประกอบไปด้วย
🔸️กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
🔸️กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
🔸️กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล ในถิ่นทุรกันดาร
🔸️กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน
🔸️กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน

Comments

comments