THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีกลับมาแรงตามสถานการณ์ประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 17 ราย ส่วนใหญ่มาจากพื้นที่เสี่ยง ตจว.‼️

454 Views
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ว่า พบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มอีก 17 ราย ดังนี้
#อำเภออินทร์บุรี 6 ราย
🔸️รายที่ 386 เพศหญิง อายุ 45 ปี ต.งิ้วราย มาจากพื้นที่เสี่ยง ปทุมธานี
🔸️รายที่ 387 เพศชายอายุ 42 ปี ต.งิ้วราย มาจากพื้นที่เสี่ยง ปทุมธานี
🔸️รายที่ 388 เพศหญิง อายุ 16 ปี ต.งิ้วราย มาจากพื้นที่เสี่ยง ปทุมธานี
🔸️รายที่ 389 เพศชาย อายุ 11 ปี ต.งิ้วราย มาจากพื้นที่เสี่ยง ปทุมธานี
🔸️รายที่ 390 เพศหญิง อายุ 66 ปี ต.ชีน้ำร้าย มาจากพื้นที่เสี่ยง ชลบุรี
🔸️รายที่ 391 เพศหญิง อายุ 32 ปี ต.ชีน้ำร้าย มาจากพื้นที่เสี่ยง ชลบุรี
#อำเภอเมือง 4 ราย
🔸️รายที่ 392 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.ต้นโพธิ์ มาจากพื้นที่เสี่ยง ปทุมธานี
🔸️รายที่ 393 เพศชาย อายุ 47 ปี มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม. มาทำงานก่อสร้างเขื่อนปากบาง อ.พรหมบุรี (พักอยู่ในพื้นที่ ต.ต้นโพธิ์)
🔸️รายที่ 394 เพศเชาย อายุ 14 ปี ต.บางมัญ มาจากพื้นที่เสี่ยง ปทุมธานี (ตรวจยืนยันผลจากชุดตรวจแบบเร็ว)
🔸️รายที่ 395 เพศหญิง อายุ 11 ปี ต.บางกระบือ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจาก จ.สิงห์บุรี ผู้ป่วยรายที่ 283
#อำเภอบางระจัน 6 ราย
🔸️รายที่ 396 เพศชาย อายุ 38 ปี ต.เชิงกลัด มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่ 397 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.เชิงกลัด มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่ 398 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.เชิงกลัด มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
🔸️รายที่ 399 เพศชาย อายุ 66 ปี ต.สิงห์ สัมผัสผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูง จ.สิงห์บุรี รายที่ 381
🔸️รายที่ 400 เพศหญิง อายุ 57 ปี ต.สิงห์ สัมผัสผู้ติดเชื้อเสี่ยงสูง จ.สิงห์บุรี รายที่ 382
🔸️รายที่ 401 เพศชาย อายุ 22 ปี ต.บ้านจ่า พนักงานโรงงานมินิแบ
#อำเภอค่ายบางระจัน 1 ราย
🔸️รายที่ 402 เพศหญิง อายุ 52 ปี ต.โพสังโฆ มาจากพื้นที่เสี่ยง กทม.
📌📌 สรุป จังหวัดสิงห์บุรี มียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกเดือนเมษายน 2564 ทั้งสิ้น 402 ราย
1
2
3

Comments

comments