THAI TIME สิงห์บุรี

ได้ข้อยุติการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถขนย้ายคนกลับมารักษา #คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน จ้างเหมามูลนิธิฯรายละ 1,500 บาท‼️

769 Views
          ตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ได้มีการกระแสการวิพากษ์วิจารณ์กรณีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถให้กับมูลนิธิฯ ที่เป็นจิตอาสาในการขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ชาวสิงห์บุรี จากจังหวัดต่างๆ กลับมารักษายังภูมิลำเนา ตามโครงการคนสิงห์ไม่ทิ้งกัน
          เนื่องจากการเบิกจ่ายมีความล่าช้าและไม่ชัดเจน เป็นเหตุให้ทางมูลนิธิฯ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการสำรองเงินส่วนตัวไปเป็นค่าน้ำมันรถ จนถึงขั้นต้องประกาศเปิดรับบริจาค ตามที่มีการนำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
          ล่าสุดนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ได้โพสต์ข้อความ พร้อม ชาร์ทประกอบแสดงขั้นตอนและรายละเอียดแนวการปฏิบัติ การขนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 กลับมารักษา
          พร้อมทั้งกำหนดกรอบและวิธีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถให้กับมูลนิธิฯที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน ในอัตรา 1,500 บาท ต่อผู้ป่วย 1 ราย โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดการเบิกจ่ายดังนี้
          กำหนดให้โรงพยาบาลสิงห์บุรีและโรงพยาบาลอินทร์บุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยโควิด จัดทำบันทึกจ้างเหมาอาสาสมัครมูลนิธิ (ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ ตอบโต้ covid-19) โดยใช้งบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ หรือ สปสช. แล้วโอนเงินเข้าบัญชีเงินบำรุงของโรงพยาบาล
          แต่ในระหว่างการรอขั้นตอนทางด้านเอกสาร ให้โรงพยาบาลสิงห์บุรีและโรงพยาบาลอินทร์บุรี สามารถทดลองจ่ายเงิน ให้อาสาสมัครมูลนิธิฯ ในอัตราเหมาจ่าย 1,500 บาท ต่อผู้ป่วย 1 ราย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเติมรถของมูลนิธิฯ ตามที่เป็นประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้
#ส่วนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ มีรายละเอียดตามชาร์ทประกอบท้ายข่าว
1
2
3

Comments

comments