THAI TIME สิงห์บุรี

ข่าวดี.. #สภากาชาดไทยเคาะแล้ว จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ให้ อบจ.สิงห์บุรี 10,000 โดส ฉีดได้ 5,000 คน‼️

342 Views
          สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้มีการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยลงมติอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตาที่นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และคณะผู้บริหาร เป็นผู้เสนอ ให้สั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์น่า 20,000 โดส ซึ่งจะดำเนินการสั่งซื้อผ่านสภากาชาดไทย โดยการประสานงานของสภากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นั้น
          ล่าสุดวันนี้(23 ก.ค. 64) เพจ “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี” ได้รายงานความคืบหน้าว่า สภากาชาดไทยแจ้งการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 Moderna (โมเดอร์นา) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 10,000 โดส สำหรับกลุ่มเปราะบาง ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด 5 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ , ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ } ผู้ป่วยติดเตียง , สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ทั้งนี้เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้สามารถเข้าถึงวัคซีน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชนแต่อย่างใด
          สำหรับการจัดสรรยอดการสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์น่าของสภากาชาดไทย ให้กับ อบจ.สิงห์บุรี จำนวน 10,000 โดส หรือ 50% ของจำนวนที่ร้องขอไป สามารถฉีดให้กับประชาชนได้ 5,000 ราย

Comments

comments