THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีพร้อมรับคนกลับภูมิลำเนามาก เปิด Local Quarantine รอเป็นทางการแล้ว 26 แห่ง รวม 191 เตียง‼️

535 Views
          ต้องยอมรับกันว่าจนถึงขณะนี้ จังหวัดสิงห์บุรีเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดของประเทศไทย ที่มีความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่รองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
          โดยล่าสุดนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณีที่มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจจุดที่จะกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันตัว (Local Quarantine) หรือ LQ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยจะต้องเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการใช้จ่ายงบประมาณ ว่าขณะนี้ จังหวัดสิงห์บุรีมีสถานที่ที่กำหนดเป็น LQ พร้อมให้บริการแล้ว 26 แห่ง จำนวน 191 เตียง จาก 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1
          ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกล่าวต่อไปว่า สำหรับประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสิงห์บุรีที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดและต้องการเดินทางเข้ามาตรวจหาเชื้อโควิดในจังหวัดสิงห์บุรี หรือผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและเข้มงวด
          รวมถึงผู้ที่มีผลตรวจ COVID-19 แบบเร่งด่วนเป็นบวก ให้ติดต่อ อบต/เทศบาล ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำ LQ เพื่อเข้ามาพักในสถานที่ LQ ที่จัดเตรียมความพร้อมเอาไว้รองรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวก เพียงแต่ต้องแจ้งและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
2
3

Comments

comments