THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีประกาศปิดร้านตัดผม-ร้านเสริมสวย 14 วัน เริ่ม 28 ก.ค.นี้‼️

857 Views
          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ความโดยสรุปว่า
          ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งส่วนใหญ่พบผู้ติดเชื้อมาจากร้านตัดผมและร้านเสริมสวย จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรากฏว่า เป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว หรืออาจจะแพร่กระจายไปยังผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก
          ดังนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564

Comments

comments