THAI TIME สิงห์บุรี

สุดทึ่งทำได้ไง⁉️ ตำบลพักทัน บางระจัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด สุดยอดมาก‼️

327 Views
          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา นายสายชล ฉิมพาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า พื้นที่ตำบลพักทันทั้ง 10 หมู่ ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดแต่อย่างใด ที่ผ่านมาพบเพียงผู้สัมผัสเสี่ยง 16 ราย ทางเจ้าหน้าที่นำมากักตัว ครบ 14 วัน ผลการตรวจไม่พบว่าติดเชื้อ ส่งผลให้พื้นที่ของ อบต.พักทันยังคงปลอดโควิดอยู่จนถึงปัจจุบัน
1
          สำหรับปัจจัยที่ทำให้ ต.พักทัน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด นายสายชลกล่าวว่า เป็นเพราะทาง อบต.พักทัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สถานีอนามัย.เฉลิมพระเกีรยติ ต.พักทัน และ อสม.ได้ตระหนักถึงการสร้างความรับรู้และความเข้มแข็ง มีตาข่ายชุมชุน ทุกระดับ บุคคล ครัวเรือน ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และภาคราชการ ร่วมกันกำหนดแผนงาน เป้าหมายการคัดกรองประชาชนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เดินทางมาจากจังหวัดในกลุ่มเสี่ยงสีแดง ที่เข้า-ออกพื้นที่ ต.พักทัน อย่างเข้มงวด มี ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านจะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลไว้สำหรับผู้เดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อติดตามทุกราย
2
          นายสายชล กล่าวต่อไปว่า นโยบายของ อบต.คือ เน้นให้ทุกคนในชุมชนมีส่วนช่วยกันเฝ้าระวัง เราแบ่งงานกันรับผิดชอบ การแนะนำให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาด สร้างความตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก ต้องมีสติ ที่พร้อมจะรับมือได้ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
3
          สำหรับ ต. พักทันนั้น มี 10 หมู่บ้าน ประชากรอยู่อาศัย ราว 4,000 คน รวม 1,479 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร มี อสม.ประจำแต่ละหมู่ช่วยกันสร้างตาข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง ทุกคนช่วยกันสอดดูแลชาวบ้านและเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าพื้นที่อย่างเข้มงวด จนสามารถทำให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโควิดได้ทั้งตำบล
4
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments