THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว ยกระดับศูนย์วัดโพธิ์แก้วฯเป็น รพ.สนามเต็มรูปแบบ‼️

591 Views
          วันนี้ (28 กรกฎาคม 2564) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ออกประกาศความว่า ผลการประชุมคณะกรรมการโรดติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีมติให้ยกระดับศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดโพธิ์แก้วนพคุณ #เป็นโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วย จำนวน 150 เตียง โดยให้เหตุผลว่า
          จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรี วันละมากกว่า 20 -50 รายอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี จึงมีมติ ยกระดับศูนย์ฟื้นฟู ผู้ป่วยโควิดก่อนกลับบ้าน วัดโพธิ์แก้วนพคุณเป็นโรงพยาบาลสนาม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยให้มากขึ้น ซึ่งแต่เดิมสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง เป็น 150 เตียง
          ทั้งนี้ ด้านสถานที่ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แก้วนพคุณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และการบริจาคจากภาคประชาชน รวมถึงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่ง

Comments

comments