THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีตั้งวอร์รูม สายด่วนปรึกษา-แก้ปัญหาโควิด ตลอด 24 ชั่วโมง‼️

221 Views
          เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามในหนังสือ “ด่วนที่สุด” เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานให้บริการประชาชนในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ความว่า
          ตามมีมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 34/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี #จัดตั้งศูนย์ประสานงานให้บริการประชาชนในการให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
1
          โดยให้มีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ และหน่วยงาน ทำหน้าที่รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลกับประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
          สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหา หรือต้องการคำปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 036-510811 (10 คู่สาย) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          นอกจากนี้ยังมีอีกช่องทางในการติดต่อและประสานงาน คือ #ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี หมายเลข 1567 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
2
3

Comments

comments