THAI TIME สิงห์บุรี

3BB ใจดี อำนวยความสะดวกทีมแพทย์-ผู้ที่กักตัวใน Local Quarantine ใช้ wifi ฟรี #สิงห์บุรีติดตั้งแล้ว 17 แห่ง‼️

556 Views
          นายภาณุมาศ บางบ่อ ผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสิงห์บุรี (3BB) เปิดเผยว่าทาง บริษัทฯมีนโยบายในการร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมถึงอำนวยความสะดวกทางด้านการสื่อสาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนที่มากักตัวยัง Local Quarantine (LQ) ตามชุมชนหรือสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ด้วยการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ใช้ฟรี
1
          สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี ทาง 3BB สาขาสิงห์บุรี ได้ประสานความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณและอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับสถานที่กักตัว(LQ) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดสู่ชุมชนและครอบครัว โดยขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 17 แห่ง ได้แก่
🔸️อบต.ม่วงหมู่ (ที่ทำการ อบต.ม่วงหมู่เก่า)
🔸️อบต.บางมัญ (วัดเสาธงทอง)
🔸️อบต.จักรสีห์ (วัดจักรสีห์)
🔸️อบต.ต้นโพธิ์ (โรงเรียนวัดศรีสาคร)
🔸️อบต.หัวไผ่ (โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย)
🔸️อบต.บางกระบือ (อาคารรับรองวัดประโชติการาม)
🔸️เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (โรงเรียนเทศบาล 1 สหราษฎร์วิทยา)
🔸️อบต.ชีน้ำร้าย (วัดระนาม)
🔸️อบต.โพธิ์ชัย (วัดกระทุ่มปี่)
🔸️อบต.ทองเอน (โรงเรียนทองเอนวิทยา)
🔸️อบต.ทองเอน (วัดเชียงราก)
🔸️เทศบาลเมืองบางระจัน (โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม (วัดโพชนไก่) หมู่ 1)
🔸️อบต.บ้านจ่า (อาคารสวนสุขภาพตำบลบ้านจำ)
🔸️อบต.พักทัน (ม.ราชภัฎเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี)
🔸️อบต.โพสังโฆ (แยกส่วนกับโรงพยาบาลสนาม)
🔸️เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ศาลาการเปรียญวัตโพธิ์สังฆาราม (วัดพริก))
🔸️อบต.บ้านหม้อ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ)
2
3

Comments

comments