THAI TIME สิงห์บุรี

ขยายโรงพยาบาลสนามวัดสิงห์ฯ สู่อาคารหลังที่ 3 อีก 90 เตียง รองรับกลุ่มผู้กักตัวสีเขียว-สีเหลืองอ่อน ‼️

397 Views
          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2564 พระครูวิสุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส เปิดเผยกับผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลสนาม วัดสิงห์สุทธาวาส ม.13 ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี มีอาคารสำหรับรองรับผู้มาพักฟื้นจากโรงพยาบาลต่างๆ แล้ว 2 อาคาร สามารถรับผู้มาพักฟื้น แบ่งเป็นชาย 100 คน และหญิง 150 คน ซึ่งขณะนี้ใกล้อยู่ในสภาวะเตียงเต็มแล้ว
5
          ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมมาตรการแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้า จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวัดและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามไปยังอาคารหอประชุมหลวงพ่อแพ 101 ปี เพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้เข้ามากักตัวหรือพักฟื้นอีก 90 เตียง
2
          สำหรับอาคารหอประชุมหลวงพ่อแพ 101 ปี มีความพร้อมในการจัดทำโรงพยาบาลสนามมาก มีทั้งห้องสุขาและห้องอาบน้ำ แต่ยังขาดอุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่ พัดลมขนาดเล็กจำนวน 100 ตัว และปลั๊กพร้อมสายไฟ เพื่อนำมาติดตั้งให้กับผู้มาเข้ารับการพักฟื้น ส่วนอาหาร น้ำดื่ม ของใช้ที่จำเป็น ทางวัดและหน่วยงานสามารถจัดหามาได้อย่างเพียงพอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4
          โดยขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียมความพร้อมทางด้านสถานที่ เช่น ติดตั้ง-ประกอบเตียง อุปกรณ์ จัดวางเครื่องใช้ส่วนตัว คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 และจะสามารถเปิดใช้อาคารได้อย่างเป็นทางการในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
3
          ส่วนท่านใดมีความประสงค์ จะบริจาคทรัพย์ สิ่งของ และอื่นๆ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ หมายเลข 061-6626621 และ 081-7561996 ( เจ้าอาวาสวัดสิงห์สุทธาวาส )
6
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments