THAI TIME สิงห์บุรี

ประธานสภาอุตฯสิงห์บุรี โดดอุ้มผู้ประกอบการร้านอาหารเล็ก-ใหญ่ เสนอมาตรการผ่อนคลายเฉพาะโซนเปิดโล่ง #ให้ลูกค้านั่งทานที่ร้านได้‼️

456 Views
          ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากมาตรการเข้มงวด ตามประกาศพื้นที่สีแดงเข้ม ห้ามร้านอาหารเปิดให้ลูกค้านั่งรับประทาน รวมถึงการซื้อจะต้องผ่านระบบเดลิเวอรีเท่านั้น
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมร้านอาหารในจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องจากขณะนี้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยขอเสนอให้ผ่อนคลายมาตรการ ด้วยการให้ร้านอาหารที่เปิดโล่ง(Open air) สามารถให้ลูกค้ามานั่งรับประทานหรือซื้อกลับไปบริโภคที่บ้านได้โดยตรง
          นายวิจิตรกล่าวว่า การใช้มาตรการเข้มงวดตามประกาศของทางจังหวัดและ ศบค.ส่วนกลาง ได้สร้างปัญหาต่อประกอบการให้ขาดรายได้ เป็นเหตุให้ต้องปิดกิจการชั่วคราวและถาวรไปแล้วจำนวนมาก
          ขณะเดียวกันประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากระบบเดลิเวอรีในจังหวัดสิงห์บุรีมีบริการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้หมู่บ้านหรือตำบลที่อยู่นอกเขตบริการ ไม่สามารถสั่งซื้ออาหารมารับประทานได้
          ประกอบกับสถิติในจังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่เคยปรากฎว่ามีการแพร่ระบาดหรือติดเชื้อโควิดมาจากร้านอาหารแต่อย่างใด
          อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ข้อเสนอดังกล่าว ที่ประชุมเห็นชอบพร้อมกับเตรียมเสนอความเห็นกลับไปยัง ศบค.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติให้จังหวัดสิงห์บุรีสามารถผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวเฉพาะพื้นที่ต่อไป คาดว่าอีกไม่เกิน 1 สัปดาห์น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจน

Comments

comments