THAI TIME สิงห์บุรี

📣📣 โปรดทราบๆ วันนี้(11 ส.ค. 64)เป็นต้นไป ร้านตัดผม-เสริมสวย ในจังหวัดสิงห์บุรี #เปิดให้บริการได้แล้วจ้า 🎉🎉

540 Views
          ตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้ออกคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1279/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นั้น
          กองบรรณาธิการ THAI TIME สิงห์บุรี ได้รับคำถามจากแฟนเพจ inbox เข้ามาหลายรายว่า เมื่อครบกำหนดสิ้นสุดการประกาศปิดแล้ว สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติหรือไม่ และจะติดขัดข้อบังคับการยกระดับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มหรือเปล่า?
          เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตามประกาศของ ศบค.หรือ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ได้กำหนดข้อห้ามเอาไว้ ดังนั้น นับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ร้านเสริมสวยและร้านตัดผมในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ
          แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วย
          ส่วนรายใดที่ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งปิดคราวที่ผ่านมา ให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำร้องขอรับการเยียวยาที่ได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่ร้านเปิดดำเนินการ
          หากรายใดที่ทะเบียนบ้านอยู่นอกพื้นที่ ทางจังหวัดได้ให้แนวปฏิบัติไปแล้วว่า สามารถอนุโลมให้พิจารณาเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่นั้นๆ ได้ ส่วนจะได้รับการพิจารณารายละเท่าไร ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของแต่ละท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม ในวงเงินไม่เกินคราวละ 3,000 บาท ต่อราย

Comments

comments