THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีจัดพิธีทำบุญครบรอบ 10 ปี อนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์ ปีนี้จัดแบบ New Normal สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด‼️

240 Views
          เช้าวันนี้ วันที่ 15 สิงหาคม นายชำนาญวิย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีประเพณีบูชาไกรสรราชสีห์ โดยมีนายณัฐพล ธานีรัตน์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ไกรสรราชสีห์ แยกไกรสรราชสีห์ อ.เมืองสิงห์บุรีo.
5
1
          สำหรับพิธีบวงสรวงไกรสรราชสีห์ จัดในแบบพิธีพราหมณ์ ด้วยเครื่องสักการะ ธูป เทียน ดอกไม้อาหารหวาน ผลไม้ ดังเช่นประเพณีที่ถือปฏิบัติมา
          ทั้งนี้เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยรวมถึงจังหวัดสิงห์บุรีกำลังเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับเป็นจังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม ทางจังหวัดจึงได้จัดพิธีให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข โดยเน้นการเว้นระยะห่างและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาร่วมประกอบพิธี
7
3
          อนึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังคงสืบสานประเพณีบูชาไกรสรราชสีห์ไว้ตามแบบฉบับดั้งเดิม สร้างขวัญกำลังใจ และขอบารมีองค์ไกรสรราชสีห์ปกปักรักษาพี่น้องให้รอดพ้นโพยภัยยันตราย ปกป้องแผ่นดินสิงห์บุรีให้ร่มเย็นสืบต่อไป
2
6

Comments

comments