THAI TIME สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี จับมือ อบจ.-สสจ.-เทศบาลเมืองฯ ตรวจโควิดเชิงรุกฟรี ให้พ่อค้า-แม่ค้า #สร้างความมั่นใจผู้มาจับจ่ายช่วงสารทจีน‼️

215 Views
          จังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ให้กับพี่ น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และชาวจังหวัดสิงห์บุรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
          และมีกำหนดจะดำเนินการตรวจคัดกรอง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้
          🔸️วันที่ 18-25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. (หยุดเฉพาะวันอาทิตย์) ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
          🔸️วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาล ตรวจคัดกรองให้กับพ่อค้า แม่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการค้า และ #ผู้มาจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสารทจีน และเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
          🔸️วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาลเพื่อตรวจคัดกรองให้กับพ่อค้าแม่ค้า พี่น้องประชาชน
          ทั้งนี้ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) หรือบัตรอื่นๆที่มีเลขประจำตัว 13 หลักมาแสดงด้วย และเพื่อเว้นระยะห่างในการเข้ารับบริการขอให้ทยอยมาได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments

comments