THAI TIME สิงห์บุรี

โควิดสิงห์บุรีวันนี้ ดับอีกราย เป็นผู้ป่วยติดเตียง อายุ 85 ปี ถือเป็นรายที่ 2 ของโครงการคนสิงห์ไม่ทิ้งกัน

216 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จากกรณีจังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 เสียชีวิตรายที่ 2 ของ “คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน” เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 15.29 น.
          ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 85 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงมาประมาณ 10 ปี อาศัยอยู่เขตดินแดง กทม. กับบุตรสาว มีโรคประจำตัว คือโรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
          ทราบผลตรวจว่า ติดเชื้อโรคโควิด-19 จากโรงพยาบาลเอกชนในกทม. ส่วนบุตรสาวผู้เสียชีวิตทราบผลตรวจ ว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 จากการตรวจเชิงรุกที่ศาลาว่าการ กทม. วันที่ 1 สิงหาคม 2564
          บุตรสาวจึงโทรศัพท์เข้าสายด่วน “คนสิงห์ ไม่ทิ้งกัน” ประสานขอกลับมารักษาตัวที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับผู้เสียชีวิต ซึ่งผู้เสียชีวิตและบุตรสาวมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ออกเดินทางจาก กทม.โดยรถยนต์ส่วนตัว ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีขอเข้ารับการรักษาพร้อมกันทั้งผู้เสียชีวิต และบุตรสาว
          แรกรับผู้เสียชีวิตมีอาการไข้ ไอ เอกซเรย์พบปอดติดเชื้อ ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัสและยารักษาโควิด-19 ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากปอดบวมจากการติดเชื้อโรคโควิด-19
          ทั้งนี้ ได้ทำการฌาปนกิจศพของผู้เสียชีวิต วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ วัดโบสถ์ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง ซึ่งเป็นวัดที่มีการจัดการศพติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามแนวทางของ กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานพระพุทธศาสนา
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments