THAI TIME สิงห์บุรี

สรุปผลวันแรก อบจ.สิงห์บุรี ตรวจหาโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ที่สนามกีฬา อบจ. พบผลบวก 3 ราย

290 Views
          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิท-19 คนสิงห์ไม่ทิ้งกัน อบจ.สิงห์บุรี บริการตรวจหาเชื้อโควิด และให้ความรู้ในการใช้ชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit) เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจได้ด้วยตนเองฟรี ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
1
          โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา รวม 7 วัน หยุดวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 วันเดียว
          สำหรับผลตรวจวันแรก มีผู้เข้ารับการตรวจทั้วสิ้น 186 ราย มีผล ATK เป็นบวก 3 ราย โดยทั้งหมดได้นำไปเข้ารับการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง หากติดเชื้อโควิด จะเข้าสู่กระบวนการรักษาตามขั้นตอนสาธารณสุขต่อไป
2
          อย่างไรก็ตามในการตรวจได้ใช้ชุดตรวจและแปลผลการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดซื้อมาจำนวน 10,000 ชุด โดยกระจายให้กับ อบต. และเทศบาล เพื่อนำไปตรวจเชิงรุกในพื้นที่ของตนเองอีกทางหนึ่งด้วย
3

Comments

comments