THAI TIME สิงห์บุรี

ลุ้นมานานสำเร็จเสียที.. 34 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสิงห์บุรี ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย แก้ปัญหาตกค้างอย่างยั่งยืน‼️

242 Views
          เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี 34 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team ณ ห้องประชุมนายเมือง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
           นายชำนาญวิทย์ กล่าวหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามความร่วมมือ (mou) ว่า ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(อบจ.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับเทศบาลเมืองสิงห์บุรี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งศูนย์ขนถ่ายขยะมูลฝอย (Transfer Station) เพื่อจัดการขยะในพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง
          โดยมุ่งหวังให้สิงห์บุรีเป็นจังหวัดสะอาดน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 34 แห่ง ได้ลงนามความร่วมมือ (mou) เพื่อบริหารจัดการขยะร่วมกันบนพื้นที่บ่อขยะเนื้อที่ 24 ไร่ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
          นายชำนาญวิทย์กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาจังหวัดสิงห์บุรีต้องขนขยะไปทิ้งจังหวัดใกล้เคียงเป็นผลให้เสียค่าใช้จ่ายปีละมากกว่า 18 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อจังหวัดสิงห์บุรีเรามีศูนย์บริหารจัดการขยะเป็นของตนเองแล้วก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มาก
          นอกจากนี้ยังได้ย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ เช่น สาธารณสุขจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันดูแลจัดระบบป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วย

Comments

comments