THAI TIME สิงห์บุรี

สสจ.สิงห์บุรี ปฏิบัติการเชิงรุก ส่งทีมบุกตรวจ-ฉีดวัคซีนโควิดกลุ่มเปราะบางถึงบ้าน‼️

303 Views
          วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกับนายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอพรหมบุรี นำทีมบุคลากรสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี โรงพยาบาลพรหมบุรี และ อสม.ตำบลบ้านหม้อ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการ รวมถึงผู้ดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าว
5
6
          ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในการป้องกัน และลดการสูญเสียจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 แบบเชิงรุก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบางที่ขาดโอกาสการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันนี้ได้มีการคัดกรองกลุ่มดังกล่าว ด้วย ATK ก่อนการฉีดวัคซีน
4
3
          ภายหลังการฉีดวัคซีนมีการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์โดยเจ้าหน้าที่ และ อสม. ซึ่งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่มผู้สูงอายุ/ติดเตียง จำนวน 6 ราย และผู้ดูแลจำนวน 4 ราย ทั้งหมดไม่มีอาการข้างเคียงหลังการได้รับการฉีดวัคซีน
2
1

Comments

comments