THAI TIME สิงห์บุรี

กลุ่มบริษัท จงสถิตย์ จับมือ เพจ THAI TIME สิงห์บุรี / Singburi Review สนับสนุน รพ.สนาม มอบผ้าห่ม 650 ผืน-ชุดของใช้ผู้ป่วยแรกเข้า‼️

259 Views
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 บริษัทจงสถิตย์ จำกัด ผู้ผลิตชุดเครื่องนอนรายใหญ่ของประเทศไทย บริษัท โปร เห็ด จำกัด และบริษัท ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด ร่วมมือกับ เพจข่าว THAI TIME สิงห์บุรี และเพจ Singburi Review นำผ้าห่มจำนวน 650 ผืน พร้อมของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยแรกเข้า มามอบให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสิงห์บุรี และศูนย์อาสาสิงห์ช่วยสิงห์ จำนวนดังต่อไปนี้
🔸️รพ.สนามวัดโพธิ์แก้ว จำนวน 150 ผืน
🔸️รพ.สนามวัดสิงห์ จำนวน 150 ผืน
🔸️รพ.สนามท่าช้าง จำนวน 150 ผืน
🔸️ศูนย์ CI วัดพิกุลทอง จำนวน 200 ผืน และชุดของใช้ส่วนตัวผู้ป่วยแรกเข้ารับการรักษา
5
1
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ภายใต้การนำของกองบรรณาธิการ เพจ THAI TIME สิงห์บุรี และเพจ Singburi Review ที่ต้องการช่วยเหลือชาวสิงห์บุรีและลดภาระงบประมาณจากภาครัฐ ในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโควิด ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ยังคงมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป
2
3
          กองบรรณาธิการและชาวสิงห์บุรี ขอขอบคุณ คณะผู้บริหารและพนักงาน บ.จงสถิตย์ จำกัด , บ.โปร เห็ด จำกัด และ บ.ไทยโพลีเอสเตอร์ จำกัด มา ณ โอกาสนี้ด้วย  
4
6

Comments

comments