THAI TIME สิงห์บุรี

รพ.พรหมบุรี ห่วงใยผู้สูงอายุ-ผู้ดูแล เร่งปูพรมฉีดวัคซีนโควิด ป้องกันและลดความเสี่ยงจากคนใกล้ชิด-บุตรหลาน

276 Views
          วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 นพ.ธีรศักดิ์ เด่นดวง รักษาการนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ รพ.พรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้สูงอายุและลูกหลานผู้ดูแล ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
1
2
          เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลมีภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ลดการป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดในอัตราที่สูง จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน
6
5
          สำหรับบรรยากาศ พบว่า มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน รวมถึงบุตรหลาน ต่างพาผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ หรือ คปสอ.พรหมบุรีมาช่วยในการประสานงานและให้บริการประชาชน สร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการเป็นอย่างดี
4
3

Comments

comments