THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีดับเพิ่มอีกราย เป็นแม่เฒ่าวัย 81 ปี รวมยอดเสียชีวิตสะสม 27 รายแล้ว

313 Views
          นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จากกรณีจังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิต-19 เสียชีวิตเป็นรายที่ 27 เมื่อเวลา 20.35 น.ของวันที่ 21 สิงหาคม 2564
          ผู้เสียชีวิตเป็นเพศหญิง อายุ 81 ปี เป็นผู้ป่วยยืนยันรายที่ 1,768 ของจังหวัดสิงห์บุรี (รายที่ 1,751 ของการระบาดระลอกเมษายน 2564) มีโรคประจำตัว คือโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง อาศัยอยู่ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี
          วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้เสียชีวิตเข้ารับการรักษาในคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี ด้วยอาการมีไข้ ซึม หายใจเหนื่อยหอบ แพทย์ส่งตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ทราบผลว่าติดเชื้อโควิต-19 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เริ่มใส่ท่อช่วยหายใจโดย ผู้ป่วยเสียชีวิตเนื่องจากปอดติดเชื้อ
          ทั้งนี้ จะทำการฌาปนกิจศพของผู้เสียชีวิต วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. ณ วัดโบสถ์ ต้าบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี ซึ่งเป็นวัดที่มีการจัดการศพติดเชื้อโรคโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนา

Comments

comments