THAI TIME สิงห์บุรี

เปิดแล้วโรงพยาบาลสนามท่าช้าง รมว.ชัยวุฒิ มาตัดริบบิ้นเอง รองรับผู้ป่วยได้อีก 80 คน‼️

263 Views
          วันนี้ (22 ส.ค. 64) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เดินทางมาเป็นประธานการเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดสิงห์บุรี ในบริเวณโรงพยาบาลท่าช้าง โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
1
2
          นายชำนาญวิทย์กล่าวว่า นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในจังหวัดสิงห์บุรี มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีจึงมีมติให้โรงพยาบาลท่าช้างเป็นหอพักผู้ป่วยโควิด สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 50 คน และเต็มมาโดยตลอด
3
6
          ทางครอบครัวธนาคมานุสรณ์ จึงมีความคิดที่จะสร้างหอผู้ป่วยโควิดแห่งใหม่ขึ้น ในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลท่าช้าง โดยเป็นผู้บริจาคค่าใช้จ่ายอาคารทั้งหลัง รวมถึงค่าตกแต่งภายใน ทำให้สามารถรองรับผู้ป่วยโควิดได้เพิ่มขึ้นอีก 80 คน รวมเป็น 130 ค
7
5
          อย่างไรก็ตาม หอผู้ป่วยโควิด ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน ได้แก่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เทศบาลตำบลถอนสมอ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสิงห์บุรี บริษัทโทรคมนาคม จำกัด และแขวงทางหลวงสิงห์บุรี
          นอกจากนี้ยังมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค ต่างๆ เพิ่มเติม ทำให้การก่อสร้างหอผู้ป่วยโควิด สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Comments

comments