THAI TIME สิงห์บุรี

ร้านตัดผม-เสริมสวยเฮ‼️ #เทศบาลเมืองสิงห์บุรีเคาะแล้ว จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,000 บาท

394 Views
          ตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ให้ออกคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ 1279/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยปิดร้านตัดผมและร้านเสริมสวยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 นั้น
 
          นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี กล่าวว่า ทางเทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ จึงได้จัดให้มีการประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการขึ้นในวันนี้(23 ส.ค.64) เพื่อสรุปมติการจ่ายเงินเยียวยาให้ร้านเสริมสวย-ร้านตัดผม ที่ได้รับผลกระทบ โดยที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,000 บาท มีร้านมาลงเบียนขอรับการเยียวยาทั้งหมด 105 ร้าน
 
          นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา คือ ต้องเป็นร้านที่เปิดให้บริการเสริมสวยหรือตัดผม อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ไม่ว่าทะเบียนบ้านจะอยู่ในเขตหรือนอกเขตเทศบาล โดยคาดว่าจะจ่ายให้ได้ไม่เกินวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments