THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวสิงห์บุรีปลื้ม..รับวัคซีนพระราชทาน ‘ซิโนฟาร์ม’ วันแรกคึกคัก‼️

404 Views
          ตามที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบวัคซีนพระราชทาน ‘ซิโนฟาร์ม’ ฉีดพระภิกษุสงฆ์-ผู้นำศาสนา ทุกศาสนาผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ไม่มีเลขบัตรประชาชน ใน จ.สิงห์บุรีจำนวน 6,400 โดส
1
2
3
          สำหรับจังหวัดสิงห์บุรี เริ่มฉีดวันแรกที่โรงพยาบาลบางระจัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีนายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน เป็นผู้ควบคุม ดูแล จัดการ และลงมือฉีดวัคซีนด้วยตนเอง
4
5
6
          โดยบรรยากาศวันนี้ มีผู้มาเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวน 350 คน มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีด ได้แก่..
🔸️ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 228 คน
🔸️ผู้พิการ จำนวน 61 คน
🔸️ผู้ด้อยโอกาส(ชุมชนแออัด) จำนวน 30 คน
🔸️พระนักบวชจำนวน 27 รูป
🔸️ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบของวัคซีน ไม่มีเลขบัตรประชาชนจำนวน 4 คน
          ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มเติมให้แก่ พระ-นักบวช และผู้ด้อยโอกาสใน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
7
8
9
BY :ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME จ.สิงห์บุรี

Comments

comments