THAI TIME สิงห์บุรี

ผู้พิการจาก 4 ตำบล ในเขตเทศบาลเมืองบางระจัน ทยอยรับเงินเยียวยาโควิด รายละ 1,000 บาท‼️

337 Views
          วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 นาย วระ คำรอด นายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะผู้บริหารสภา ทม.บางระจัน ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชน(ผู้พิการ) กรณีได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 493 ราย จาก 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสิงห์ ตำบลไม้ดัด ตำบลเชิงกลัด และตำบลโพชนไก่ โดยมีกำหนด มอบให้แล้วเสร็จ 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-27 สิงหาคม 2564
1
สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองบางระจันครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบให้ช่วยเหลือประชาชน (ผู้พิการ) ที่ขอรับความช่วยเหลือและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ ครอบครัวละ 1,000 บาท
2
3
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
# ขอบคุณภาพ : นายสมมาตร แย้งทิม ทีมปชส.ทม.บางระจัน

Comments

comments