THAI TIME สิงห์บุรี

จารึกประวัติศาสตร์สิงห์บุรี..ฉลองครบรอบ 125 ปี ภายใต้สถานการณ์โควิด 🎉🎉

373 Views
          ถือเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ที่ต้องจารึกเอาไว้อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ทุกฝ่ายรวมพลังจัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในวาระพิเศษครบรอบ 125 ปีจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
14
8
          โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นแม่ทัพใหญ่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันอย่างสุดกำลัง จนกระทั่งฟันฝ่าอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาให้ผ่านพ้นไปได้ จนกลายเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทย ที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระสำคัญมากที่สุด ในช่วงวิกฤตโควิด
2
12
          ซึ่งตลอดปีได้จัดกิจกรรมมากมายหลากหลายกิจกรรมประกอบไปด้วย
✅ การขึ้นทะเบียนสัญลักษณ์รวมเมืองสิงห์บุรี
✅ จัดสร้างดาบที่ระลึก ดาบวีรชนค่ายบางระจันสิงห์บุรี
✅ สร้างรูปหล่อจำลองไกรสรราชสีห์ที่ระลึก 125 ปี
✅ จัดสร้างเหรียญที่ระลึก ฉลอง125 ปีจังหวัดสิงห์บุรี
✅ จัดทำเสื้อที่ระลึก
✅️ จัดทำธงมงคลที่ระลึก(โดยใช้จีวรผ้าห่มองค์พระนอนฯ)
✅️ จัดกิจกรรมพิธีบูชาไกรสรราชสีห์
✅ จัดแสดงนิทรรศการ เล่าเรื่อง 125 ปีเมืองสิงห์บุรี
✅ จัดประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง 125 ปีจังหวัดสิงห์บุรี
11
15
          นอกจากนี้ในช่วงของการจัดงานครบรอบ 125 ปี ที่ตรงกันวันที่ 5 กันยายน 2564 ทางจังหวัดสิงห์บุรี ยังได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ที่สร้างความประทับใจให้กับชาวสิงห์บุรีและคนไทยได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ
1
5
          วันที่ 4 กันยายน 2564
🔺 เปิดตลาดวังมัจฉา กิน เพลิน เดินเที่ยว ณ วัดพระนอนจักรสีห์ฯ
🔺เปิดศูนย์ศึกษาชีวประวัติหลวงพ่อแพ ณ วัดพิกุลทอง
          วันที่ 5 กันยายน 2564
🔺 พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
🔺 พิธีมอบของที่ระลึกเลขมงคลให้กับผู้ชนะการประมูล
🔺จัดพิธีทำบุญเมือง ณ วัดหน้าพระธาตุ และการสวดมนต์ ณ วัดต่างๆ
🔺 การแสดงของเหล่าศิลปินชาวจังหวัดสิงห์บุรี ที่บริเวณวัดหน้าพระธาตุ
🔺 ถวายเครื่องราชสักการะ ล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 5 เนื่องในวาระครบรอบ 125 ปี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
🔺 ถ่ายทอดสด ภาพรวมกิจกรรมเฉลิมฉลอง ตลอดทั้งวัน ทางเพจ 125ปี สิงห์บุรี
10
7
          และที่น่าประทับใจก็คือ แต่ละกิจกรรม ล้วนเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน คณะสงฆ์ และภาคเอกชน จนการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 125 ปีจังหวัดสิงห์บุรี สำเร็จลุล่วงไปได้ กลายเป็นตำนานที่จะถูกกล่าวขานตลอดไป
4
3
          วาระเฉลิมฉลอง 125 ปีจังหวัดสิงห์บุรี ยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ หากแต่ทุกฝ่ายยังเห็นพ้องต้องกันว่า เราจะยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในปีต่อๆ ไป อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมอาชีพให้กับชาวสิงห์บุรีในระยะยาวอีกด้วย
13
19

Comments

comments