THAI TIME สิงห์บุรี

ลำแม่ลาสิงห์บุรี ยังไม่พ้นวิกฤติ กลิ่นเน่าเหม็นฟุ้งกระจาย แผนผันน้ำดีดันน้ำเสียยังไม่ได้ผล ท้องถิ่นจังหวัด เร่งหาสาเหตุแท้จริง‼️

351 Views
          เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 กันยายน 2564 ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเดินทางไปยังลำน้ำแม่ลา ซึ่งอยู่ระหว่างเขตเชื่อมต่ออำเภอบางระจันและอำเภออินทร์บุรี หลังทราบข่าว ว่าชลประทานได้ผันน้ำในแม่น้ำน้อยผ่านคลอง 1 ซ้าย (ชันสูตร )เข้าสู่ลำแม่ลา และระบายน้ำออกจากลำแม่ลาผ่านอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา(ฝั่งซ้าย) ปากคลองใหม่ลงด้านท้ายประตู
1
          ผลจากการลงพื้นที่พบว่า น้ำในลำแม่ลายังคงมีสีดำ ขุ่น ส่งกลิ่นเหม็นฟุ้งกระจายไปในวงกว้าง โดยเฉพาะบริเวณท้ายประตูระบายน้ำลำแม่ลา ม.6 ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี ถึงแม้ว่าทางชลประทานจะใช้วิธีผันน้ำดีเข้าสู่ลำแม่ลาแล้วก็ตาม
          สำหรับสาเหตุการเกิดน้ำเน่าเสียในครั้งนี้ นายทรงวิทย์ เหลืองอ่อน ผอ.โครงการชลประทาน จ.สิงห์บุรีชี้แจงว่าเบื้องต้นว่า น่าจะเกิดจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปริมาณฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้ชะล้างและพัดพาเอาตะกอน ตลอดจนวัชพืชและน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่นาทางด้านเหนือน้ำและโดยรอบข้างไหลลงสู่ลำแม่ลา
2
          ประกอบกับ ช่วงก่อนหน้าที่ยังไม่ได้รับการระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย(ชันสูตร) เพื่อเติมในลำแม่ลา และอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา(ฝั่งซ้าย) ปิดอยู่ทำให้น้ำเสียไม่ได้รับการถ่ายเทลงด้านท้าย
          ทางโครงการชลประทานสิงห์บุรีได้ประสานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตรให้ระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย (ชันสูตร) เพื่อเติมในลำแม่ลาที่เน่าเสียให้เจือจางลง พร้อมกับได้ยกบานระบายอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา(ฝั่งซ้าย) 2 สูง 0.40 เมตรเพื่อถ่ายเทน้ำเสียที่เจือจางแล้วลงสู่ด้านท้าย
3
          และได้ยกบานระบาย ทรบ. ปากคลองใหม่ 2 ช่อง สูง 1.00 เมตร เพื่อระบายน้ำส่วนหนึ่งไปลงด้านท้ายอาคารบังคับน้ำลำแม่ลา(ฝั่งซ้าย) คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ คุณภาพน้ำในลำแม่ลาจะดีขึ้น
4
          ด้าน นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า รับรายงานจากพื้นที่แล้วถึงกรณีเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตลอดลำแม่ลาแล้วว่าสภาพน้ำยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร จึงได้ประสานกับเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ของ จ.สิงห์บุรี ให้เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากลำแม่ลามาวิเคราะห์ค่าน้ำ ซึ่งกำลังรอผลการตรวจอยู่
5
          หากผลออกมาเป็นประการใด พร้อมเร่งประสานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวหารือแก้ไขปัญหาและวางแผนป้องกันผลกระทบระยะยาวต่อไป
6
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments