THAI TIME สิงห์บุรี

ใครรออยู่เตรียมพร้อม‼️อบจ.สิงห์บุรี เปิดจองแล้ววัคซีนโมเดอร์นา 16-20 ก.ย.2564 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

231 Views
          ผู้สื่อข่าวรายว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ลงนามประกาศเรื่อง การเปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ความว่า
          ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) จากสภากาชาดไทย จำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมายตามเงื่อนไขที่สภากาชาดไทยกำหนด จำนวน 5 กลุ่ม (5,000 คน) ประกอบด้วย
🔸️กลุ่มที่ 1 ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ จำนวน 750 คน
🔸️กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 2,000 คน
🔸️กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 คน
🔸️กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน จำนวน 1,000 คน
🔸️กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อาสาสมัครกู้ภัย เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ สารวัตรและแพทย์ประจำตำบล) จำนวน 750 คน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี กำหนดจะเปิดให้มีการลงทะเบียนจองวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2564 ทางระบบออนไลน์ https://www.singburipao.go.th
          โดยจะเริ่มเปิดระบบในวันที่ 16 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และจะปิดระบบรับลงทะเบียนในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น.หรือเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดข้างต้นแล้ว (ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
          สำหรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน จองวัคซีนโมเดอร์นา (Moderma) จะต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น #จะต้องมีทะเบียนบ้านหรือที่พักอาศัยหรือสถานที่ปฏิบัติงานในจังหวัดสิงห์บุรี
          ทั้งนี้ไม่มีการเปิด Walk in หรือการรับจองทางช่องทางอื่น ทุกกลุ่มจะต้องดำเนินการจอง ผ่านทางระบบเว็บไซต์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจัดทำขึ้นเท่านั้น
.

Comments

comments