THAI TIME สิงห์บุรี

นายกห่วงวิกฤติน้ำเหนือ รุดตรวจเขื่อนเจ้าพระยา สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่‼️

130 Views
          วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุจากฝนตกหนักทางตอนบน สั่งทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
1
          นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบัน (15ก.ย.64) มีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานีวัดน้ำ C.2 อ.เมืองนครสวรรค์ ในเกณฑ์ 1,864 ลบ.ม./วิ กรมชลประทาน ได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทาน ทั้ง 2 ฝั่งรวม 496 ลบ.ม./วิ พร้อมปรับปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ 1,423 ลบ.ม./วิ เพื่อควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +16.50 ม.(รทก.)
2
          ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำน้อยนอกคันกั้นน้ำ ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 0.75 เมตร ในช่วงวันที่ 15 – 18 กันยายน 2564 ทั้งนี้ หากมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ำหลากเพิ่มขึ้นจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบต่อไป
3
          กรมชลประทาน จะควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมกับบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมิให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร รวมทั้งประสานแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
4
          ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการงานในด้านต่างๆร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด
5
Cr.: สำนักงานชลประทานเขต 12 ชัยนาท

Comments

comments