THAI TIME สิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เตรียมกระสอบทรายกว่า 2,000 ใบ รับมือสถานการณ์น้ำลอดท่อเข้าท่วมบ้านเรือน ปชช.‼️

178 Views
          วันที่ 16 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้ระดมเจ้าหน้าที่กรอกทรายใส่กระสอบกว่า 2,000 ใบ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา เอ่อล้านเข้าท่อระบายน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ
          ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยัง นายพันยศ เสนสุกรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับคำชี้แจงว่า จากประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆ มาพบว่า ทุกครั้งที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นช่วงฤดูน้ำหลาก แม้จะยังไม่เอ่อล้นคันกั้นน้ำ แต่จะมีน้ำบางส่วนไหลย้อนลอดท่อระบายน้ำ เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งฝั่งทิศตะวันตกและฝั่งทิศตะวันออก เป็นประจำ
1
          ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท ทางเทศบาลจึงจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันเอาไว้ล่วงหน้า เนื่องพบว่าเขื่อนเจ้าพระยาและกรมชลประทานแจ้งเตือนถึงผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณการระบายน้ำในช่วงนี้ ประกอบกับพบว่า ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
          ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ระดับน้ำประมาณเท่าไหร่จึงจะไหลย้อนเข้ามายังท่อระบายน้ำ นายพันยศกล่าวว่า หากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำมาในระดับน้ำประมาณ 1,600 ลบ.ม/วิ จะถือว่ามีความเสี่ยงสูง ต้องเร่งวางกระสอบทรายตามจุดวิกฤติ พร้อมเครื่องสูบน้ำของชลประทาน ซึ่งได้จัดเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
2
          ในขณะที่สถานการณ์น้ำ จากเขื่อนเจ้าพระยา ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564 พบว่าในช่วงเวลา 6.00 น. ระดับน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,338 ลบ.ม./วินาที ลดลงจากวันก่อน
3
BY : โสภิดา เผือกพันธ์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments