THAI TIME สิงห์บุรี

เกาะสนามเลือกตั้ง อบต.พักทัน อ.บางระจัน คึกคัก “สายชล ฉิมพาลี” แชม์ปเก่า ประกาศขอสู้ศึกอีกสมัย หลังครองตำแหน่งลากยาว 16 ปี‼️

524 Views
          ทันทีที่ กกต.ขยับเพื่อเตรียมจัดการเลือกตั้ง สมาชิ และนายก อบต.ทั่วประเทศทำให้บรรดาขุนพลประจำตำบล เริ่มเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะพื้นที่ อบต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ก็เช่นกัน คาดว่าคงจะมีสีสันไม่แพ้พื้นที่ใด ใน จ.สิงห์บุรีแน่นอน
          นายสายชล ฉิมพาลี อายุ 56 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง นายก อบต.พักทัน อ.บางระจัน บอกกับ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ. สิงห์บุรี ว่า จะขอลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายก.อบต.พักทัน ต่ออีกสมัย เพื่อสานต่อโครงการต่างๆ ที่ยังค้างคาอยู่ให้สำเร็จและเกิดความต่อเนื่องในการดูแลทุกข์สุขของชาว ต.พักทัน
          นายสายชลกล่าวต่อไปว่า พื้นที่ของตำบลพักทัน มีทั้งหมด 10 หมู่ 1,300 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประเกือบรอบพื้นที่ ปัญหาส่วนใหญ่ของชาวบ้าน จะเป็นเรื่องน้ำ กล่าวคือการขาดน้ำทำการเกษตร ปัญหาน้ำท่วม โดยที่ผ่านมา ตนเองอยู่ในตำแหน่ง นายก อบต. พักทัน มา 16 ปี ทำให้รู้สภาพปัญหาของพื้นที่เป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่า ประชาชนยังให้ความไว้วางใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ให้กลับมาเป็นนายก อบต. อีกครั้ง
          ส่วนนโยบายในการหาเสียงในครั้งนี้ นายสายชลกล่าวว่า จะยังคงเน้นการจัดให้บริการที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งจะพัฒนาประสิทธิ์ภาพการบริการให้เป็นที่พอใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้านภัยธรรมชาติ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้ง 10 หมู่อย่างทั่วถึง
          สำหรับ นายสายชล ฉิมพาลีนั้น เป็นชาวตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโดยกำเนิด จบปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต เคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมา 9 ปี และลาออกลงสมัคร นายก อบต.พักทัน จนถึงปัจจุบัน ประกอบอาชีพทำนาและธุรกิจส่วนตัว
by : ประนอม พวานนท์ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments