THAI TIME สิงห์บุรี

อบต.ชีน้ำร้าย เร่งปิดบ่อขยะ เตรียมปรับปรุงเป็นป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวอินทร์บุรี‼️

226 Views
          นางสาวนภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาขยะ ว่า ขณะนี้ทาง อบต.อยู่ระหว่างการปิดบ่อขยะอย่างถาวร ตามมาติของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ที่แนะนำให้ปิดใช้เนื่องจากน้ำเสียจากบ่อขยะอาจจะไหลลงไปปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำในบริเวณใกล้เคียง
1
          โดยขั้นตอนอยู่ระหว่างการว่าจ้างให้ภาคเอกชน มาขนย้ายขยะบริเวณผิวหน้าดิน ที่มีการทิ้งสะสมมานับสิบปีออกไปให้มากที่สุด หลังจากนั้นจะปรับปรุงพื้นที่บริเวณบ่อขยะให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยจะนำดินที่ได้รับจากโครงการขุดลอกหนองโสน ที่ทาง อบต.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมาถมพร้อมปรับพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ เพื่อจัดทำโครงการปลูกป่าชุมชนในอนาคตต่อไป
2
          สำหรับบ่อขยะในพื้นที่ อบต.ชีน้ำร้าย ถือเป็นหนึ่งในแผนงานตามมติของคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติให้ปิดบ่อขยะทั้ง 3 แห่ง ภายใน 6 เดือน ได้แก่ อบต.ชีน้ำร้าย , เทศบาลตำบลพรหมบุรี และเทศบาลตำบลถอนสมอ โดยให้ขนขยะไปพักรวมกันที่ บ่อขยะของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ก่อนจะขนถ่ายไปกำจัดตามแผนงานที่กำหนดเอาไว้
3

Comments

comments