THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี จัดพิธีสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน

231 Views
         วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้นและฝั่งอนุสาวรีย์วีรชน ชาวบ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดพิธีสักระบวงสรวงหลวงปู่ธรรมโชติ และดวงวิญญาณเหล่าวีรชนผู้กล้า , พิธีบำเพ็ญกุศล วางพวงมาลาสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน และสวนสนาม เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านที่แสดงออกถึงความรักความสามัคคีสู้รบกับผู้รุกรานแผ่นดินไทย ยอมเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต
         ส่วนผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วย ผู้แทนกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และองค์กรอาสาสมัครต่างๆ
273345612_475333184079830_1420575928740053790_n
273249869_475332987413183_646260634923680356_n
273308964_475333157413166_7340585544355298368_n
          โดยมี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน เพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณผู้กล้าพร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กองเงินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจัน
          ประธานฯ กล่าวสดุดีวีรกรรม ทหารกองเกียรติยศจาก มทบ.ที่ 13 จ.ลพบุรี ทำความเคารพ พลแตรเดี่ยวเป่าแตรนอน
273370187_475333054079843_461261033692690299_n
273380702_475333017413180_6079076819172780068_n
273222561_475333210746494_3867877288752570426_n
273313532_475333107413171_5239320341600460444_n
273441322_475333250746490_5154652348538874940_n
          จากนั้น ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนชายหญิงจากทุกอำเภอ กว่า 600 นายได้ร่วมกันสวนสนามแสดงความพร้อมเพรียง
          อย่างไรก็ตามในทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จ.สิงห์บุรี ได้กำหนดให้เป็นวันสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน โดยได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องนับสิบปี
          สำหรับในปีนี้งานจะจัดขึ้นบริเวณวัดโพธิ์เก้าต้น และ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 มีการแสดงแสง สี เสียง ของชาวบ้านบางระจัน ทุกค่ำคืน อีกทั้งการแสดงศิลปะพื้นบ้าน พร้อมทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนของทุกวัน

Comments

comments