THAI TIME สิงห์บุรี

เริ่มแล้ว!! ยุทธการกำจัดผักตบชวาในลำแม่ลา..อบจ.สิงห์บุรีจับมือ อบต.แม่ลา ระดมกำลังจัดเก็บ-ทำลาย

208 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้จังหวัดสิงห์บุรีได้เริ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดเก็บผักตบชวาในลำแม่ลา หลังจากลงนามความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและอีก 6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรวมพลังขับเคลื่อนให้น้ำในลำแม่ลาใสสะอาดตลอดทั้งปี โดยประเดิมจุดแรกแล้วในพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.แม่ลา อ.บางระจัน ตามโครงการท้องถิ่นร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา
          นายสมเกียรติ ทำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผย กับ ผู้สื่อข่าว THAI TIME ประจำ จ.สิงห์บุรี ว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง อบจ.สิงห์บุรี ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี โดยการนำของ นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร นายกู้เกียรติ นิ่มเนียม ระดมกำลังเครื่องจักรกล รถบรรทุก พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จิตอาสา ประชาชน
273216279_475390527407429_6781128604438545532_n
273235545_475390454074103_8691094690371914770_n
273270762_475390554074093_4092527875198487558_n
273274499_475390490740766_3277328712060125099_n
273303481_475390144074134_4700197490508142100_n
273303485_475390594074089_3520190828383057749_n
          ร่วมมือกันทำความสะอาดและจัดเก็บผักตบชวา ตลอดแนวลำแม่ลา ตั้งแต่ ม.1- 2 ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน “ในโครงการ ท้องถิ่นร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ”
          นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ทาง อบต.แม่ลามีนโยบายในการดูแลรักษาลำแม่ลาอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำลำคลอง ซึ่งไม่เฉพาะลำแม่ลาเท่านั้น แต่จะดำเนินการทุกคูคลอง
273321725_475390627407419_1643244090706390583_n
273323401_475390664074082_682683467112243652_n
273346553_475390180740797_5733960528052106408_n
273351254_475390210740794_8919816294797423775_n
          โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม สนับสนุนและการกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกในการเฝ้าระวัง และควบคุมผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำแม่ลาและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
          “..วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะดำเนินการผลักดัน ให้ลำน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะลำแม่ลาปราศจากสิ่งปฏิกูล ดึงภาพลักษณ์ คลองสวย น้ำใส่ ให้กลับคืนมา” นายสมเกียรติ กล่าว

Comments

comments