THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรีเริ่มแล้ว..ฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กอายุ 5-11 ปี

224 Views
          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี โดยมี นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับบริการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลสิงห์บุรี และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลอินทร์บุรี
สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เป็นการฉีดวัคซีนในระยะแรก ให้แก่เด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ได้แก่
          1) บุคคลที่มีโรคอ้วน(ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตรม. หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น
          2) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรวมทั้งโรคหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
          3) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
          4) โรคไตวายเรื้อรัง
          5) โรคมะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำ
          6) โรคเบาหวาน
          7) โรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า
          ส่วนเด็กอายุ 5-11 ปี ที่เป็นนักเรียนในสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เด็กที่เรียน ในระบบ Homeschool และเด็กที่ศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือเด็กที่ตกค้างและยังไม่ได้รับวัคซีนที่มีอายุตั้งแต่ 5-11 ปี จะดำเนินการให้ฉีดวัคซีนโควิด 19 ในระยะต่อไป
          นายสมชายกล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรีขอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กอายุ 5-11 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคดังกล่าว แจ้งความประสงค์ และนำเด็กมาเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านในจังหวัดสิงห์บุรี
          และขอให้ผู้ปกครองนำเด็กเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงจากการติดเชื้อ และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ที่ โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลอินทร์บุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีกุมารแพทย์คอยให้การดูแล ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments

comments