THAI TIME สิงห์บุรี

จ.สิงห์บุรีลุยแล้ว..ขุดแก้มลิงหนองตะพาบ ต.ห้วยชัน นัดทุกหน่วยงานลงพื้นที่ ตรวจสอบความเป็นไปได้ 17 ก.พ.นี้

248 Views
          สืบเนื่องจากกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ได้เสนอโครงการขุดลอกหนองตะพาบ เพื่อทำเป็นแก้มลิงเก็บกักน้ำสำหรับให้เกษตรกรในพื้นที่กว่าพันไร่ ใช้เพื่อการเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี
          โดยทางท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี มีความเห็นว่า หากรองบประมาณจากภาครัฐมาขุดลอก อาจต้องใช้ระยะเวลาพิจารณายาวนาน จึงเห็นควรให้ใช้วิธีขุดดินแลกน้ำ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจากภาครัฐ
          ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย นายอำเภออินทร์บุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ , ชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี ให้เข้ามาร่วมพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับเส้นทางน้ำที่อาจเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆ , ที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี จะเข้ามาร่วมตรวจสอบระวางที่ดินเป้าหมาย พร้อมกับตรวจสอบแนวเขตที่จะมีการขุดลอก
          นอกจากนี้ยังได้เชิญนายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.จังหวัดสิงห์บุรี , ธนารักษ์จังหวัดสิงห์บุรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี(อบจ.) ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงที่สุด และนายก อบต.ห้วยชัน พร้อมทีมงานผู้เสนอโครงการ โดยทุกหน่วยงานจะร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่จริง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
          เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการขุดลอกหนองตะพาบ หากติดขัดปัญหาในส่วนใดจะได้เร่งรัดดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

Comments

comments