THAI TIME สิงห์บุรี, ไม่มีหมวดหมู่

สิงห์บุรีสั่งปิดตลาดเช้าวัดโบสถ์ชั่วคราว หลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ไปยังผู้ใช้บริการ-คนในครอบครัว จำนวนมาก

253 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ไดลงนามในคำสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ความโดยสรุปว่า..
          ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม่และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ของ “ตลาดเช้าวัดโบสถ์” บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี
          จากการติดตามและสอบสวนโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปรากฏว่าเป็นการแพร่ระบาดในลักษณะกลุ่มก้อน เป็นเหตุให้มีการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัวหรืออาจจะแพร่กระจายไปยังผู้มาใช้บริการจำนวนมาก
          จังหวัดสิงห์บุรีจึงมีคำสั่งปิด “ตลาดเช้าวัดโบสถ์” บริเวณวัดโบสถ์ หมู่ที่ 6 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2565

Comments

comments