THAI TIME สิงห์บุรี

ป.ป.ช.สิงห์บุรี ลุยตรวจโครงการซ่อมถนนเลียบแม่น้ำน้อย หลังชาวบ้านร้อง พบชำรุดจริง จี้ อบต.ปรับปรุงก่อนหมดสัญญาประกัน

302 Views
          มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมานางสาวนิรมล เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และเครือข่าย ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี
          ลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 5 ต.วิหารขาว
          สำหรับสาเหตุที่ลงพื้นที่จุดดังกล่าว เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนว่าถนนมีสภาพชำรุด เสียหายอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าโครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง
          เป็นถนนขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร หนา 0.05 เมตร วงเงินงบประมาณ 470,000 บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
          ผลการตรวจสอบพบว่า สภาพถนนมีความชำรุดเสียหายจริง จึงได้ประสานติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวเพื่อให้ข้อมูลความเป็นมา สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระยะประกันสัญญา
          โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาวจะดำเนินการแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนหมดประกันสัญญา และจะดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรีต่อไป
          อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรีจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
277175388_503951044551377_4644468632777210637_n
277295625_503950977884717_4279303656384717063_n
277244191_503951011218047_2315636106874879875_n
277223470_503950941218054_1629716073859250754_n
277105435_503950827884732_494463499320997914_n
By : กองบรรณาธิการ THAI TIME (ส่วนกลาง)
ภาพ/ข้อมูล : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

Comments

comments