THAI TIME สิงห์บุรี

นายอำเภอเมืองสิงห์บุรีแจง กรณีกำแพงป้องกันตลิ่งพัง ยังอยู่ในสัญญาประกัน รอผู้รับเหมาเข้ามาแก้ไข..ส่วน ปปช.สิงห์บุรี ลงตรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

157 Views
          ความคืบหน้ากรณีมีประชาชนร้องเรียน กำแพงกั้นดินริมตลิ่งคลองบางต้นโพธิ์ หมู่ที่ 3 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี ทรุดตัวเป็นแนวยาวกว่า 700 เมตร ทรุดตัวเป็นแนวยาว โดยโครงการดังกล่าว เป็นงบบประมาณ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562 วงเงินงบประมาณ 3,890,000 บาท ของอำเภอเมืองสิงห์บุรี นั้น
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ได้สอบถามไปยังนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้รับคำตอบว่า ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยโครงการก่อสร้างดำเนินการก่อนหน้า ที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามการก่อสร้างยังอยู่ในสัญญารับประกันจากผู้รับเหมา ซึ่งทางอำเภออยู่ระหว่างการประสานงานให้เข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
          ผู้สื่อข่าว THAI TIME ได้สอบถามไปยังนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ได้รับคำตอบว่า ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว โดยโครงการก่อสร้างดำเนินการก่อนหน้า ที่ตนจะเข้ามารับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามการก่อสร้างยังอยู่ในสัญญารับประกันจากผู้รับเหมา ซึ่งทางอำเภออยู่ระหว่างการประสานงานให้เข้ามาแก้ไขให้ถูกต้อง
          แต่เนื่องจากขณะนี้ติดปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด จึงอาจจะมีการแก้ไขล่าช้าออกไปบ้าง โดยขณะนี้ทราบว่าทางผู้รับเหมาได้นำวัสดุสำหรับการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดไปเตรียมความพร้อมเพื่อลงมือปรับปรุงบางส่วนแล้ว
          อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พบว่า เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ทาง เพจ ป.ป.ช.สิงห์บุรี รายงานว่า นางสาวนิรมล เลิศวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานปราบปรามการทุจริต เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และเครือข่าย ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดสิงห์บุรี
          ลงพื้นที่สังเกตการณ์เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตอกเสาเข็มคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 (คลองบางต้นโพธิ์) หลังจากได้รับแแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนว่า มีบางจุดพังและทรุดตัวลงมาเป็นแนวยาว ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
          งบประมาณ 3,890,000 บาท เบิกจ่ายงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นโพธิ์ เป็นงบประมาณดำเนินการของอำเภอเมืองสิงห์บุรี
          สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้ประสานติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลความเป็นมา สาเหตุ สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระยะประกันสัญญา และทางอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมแล้ว โดยอยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงซ่อมแซมของผู้รับจ้าง ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า ผู้รับจ้างได้มีการนำเอาวัสดุเสาเข็มคอนกรีตเข้ามาเพื่อเตรียมดำเนินการซ่อมแซมแล้ว
          อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสิงห์บุรีได้ให้คำแนะนำ และจะลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการอีกครั้ง เพื่อเป็นการป้องกัน ป้องปราม และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

Comments

comments