THAI TIME สิงห์บุรี

สิงห์บุรี ประชุมเตรียมแผนรับมืออุทกภัยล่วงหน้า หลังอุตุฯประเมินปีนี้มีแนวโน้มน้ำเหนือมาเร็ว

235 Views
          ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการ เตรียมแผนเอาไว้ล่วงหน้าในการรับมือกับปัญหาอุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการประชุมหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ. 2565
          เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2565 ที่จะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมและสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่
          ดังนั้นเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดสิงห์บุรี และการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ประชุมมีประเด็นการพิจารณาหลายด้าน ซึ่งสามารถสรุปเป็นข้อสั่งการ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
          🔻ให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของการสร้างเขื่อนว่า เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือเป็นเขื่อนป้องกันน้ำท่วม เนื่องจากประชาชนอาจจะไม่เข้าใจลักษณะของเขื่อนว่าเป็นอย่างไร
          🔻ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี เข้าไป ตรวจสอบรอยรั่วของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่เทศบาลตำบลทับยา ว่าจะดำเนินการหรือมีการวางแผนการอุดรอยรั่วอย่างไรไม่ให้น้ำลอดเข้าใต้เขื่อนได้อีก
          🔻ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดทำ แผนผังบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวลำแม่น้ำ ว่ามีเขื่อนบริเวณไหนบ้างโดยแยกเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งและเขื่อนป้องกันน้ำท่วม
          🔻ให้อำเภอทุกอำเภอปรับแผนเผชิญเหตุอุทกภัยให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะจุดอพยพให้ดำเนินการสำรวจจุดอพยพว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าในกรณีเกิดอุทกภัยอยากให้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ ไม่อยากให้ขึ้นมาอยู่ริมถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
          🔻ให้อำเภอทุกอำเภอช่วย ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ว่ามีจำนวนเท่าใดและปัจจุบันสามารถใช้งานได้หรือไม่ และตรวจสอบบริเวณสถานที่ที่เกิดอุทกภัยเป็นประจำ และเป็นพื้นที่ที่ต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเส้นทางที่จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม เนื่องจากปีนี้ระดับน้ำอาจจะมาเร็วและมีโอกาสเกิดอุทกภัยได้เร็วขึ้น
          🔻ให้โครงการชลประทานสิงห์บุรี ช่วยตรวจสอบประตูระบายน้ำคลองเก้าชั่ง ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วหรือไม่
          🔻ให้แขวงทางหลวงสิงห์บุรีและแขวงทางหลวงชนบทสิงห์บุรี ตรวจสอบ สำรวจ จุดเสี่ยงบนถนนที่ประชาชนขึ้นมาอยู่อาศัยเวลาเกิดอุทกภัย เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
          🔻ฝากให้ทุกหน่วยงานภายในจังหวัดสิงห์บุรีให้เปิดโทรศัพท์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ใน Application สมุดโทรศัพท์จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Comments

comments