THAI TIME สิงห์บุรี

ชาวสิงห์บุรีได้เฮ..นายกประยุทธ์ ยันพร้อมจัดสรรงบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 16 โครงการ วงเงิน 504 ล้านบาท ให้จังหวัดสิงห์บุรี

83 Views
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสิงห์บุรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยหลังจากเดินทางมาถึง ได้เข้าร่วมประชุมในห้องรับรองของ อบจ.สิงห์บุรี เพื่อรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่วม ก่อนลงดูพื้นที่จริง
          หลังฟังบรรยายจบ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับผู้ร่วมประชุมว่า ขอกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่สิงห์บุรี โดยรัฐบาลได้ดูแลจัดสรรงบประมาณแผนงาน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2565 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ วงเงิน 504 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,476 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับการป้องกันน้ำท่วม 6,569 ไร่
          สำหรับตัวอย่างโครงการ ได้แก่
          1. แก้มลิงลำบางชัน ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี (สำนักชลประทาน)
          2. อาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำน้อย ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน (สำนักชลประทาน)
          3. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี ระยะที่ 2 (กรมโยธาธิการและผังเมือง)
          4. งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)
          พล.อ.ประยุทธ์ยังกล่าวอีกว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันกำหนดแผนงานเพื่อเร่งสำรวจ ลดและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเร่งระบายน้ำให้เร็วขึ้น เพื่อลดความเสียหายให้กับประชาชน และควรมีระบบการแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วย

Comments

comments