THAI TIME สิงห์บุรี

Update..ปภ.สิงห์บุรี สรุปยอดผลกระทบน้ำท่วม 14 ก.ย. – 26 ต.ค. พบเดือดร้อนแล้วถึง 21,480 หลังคาเรือน

148 Views
          มีรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสิงห์บุรี ว่า ระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 26 ตุลาคม 2565 มีผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 อำเภอ 27 ตำบล 13 ชุมชน 183 หมู่บ้าน 21,480 หลังคาเรือน 61,966 คน มีผู้เสียชีวิต 6 ราย
          🔻อ.เมืองสิงห์บุรี 5 ตำบล 34 หมู่บ้าน 13 ชุมชน 6,873 หลังคาเรือน 20,128 คน เสียชีวิต 1 ราย
          🔻อ.อินทร์บุรี 7 ตำบล 52 หมู่บ้าน 6,813 หลังคาเรือน 19,194 คน เสียชีวิต 2 ราย
          🔻อ.พรหมบุรี 6 ตำบล 32 หมู่บ้าน 2,804 หลังคาเรือน 9,118 คน เสียชีวิต 1 ราย
          🔻อ.ท่าช้าง 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน 3,611หลังคาเรือน 9,708คน เสียชีวิต 2 ราย
          🔻อ.บางระจัน 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน 953 หลังคาเรือน 2,713 คน
          🔻อ.ค่ายบางระจัน 2 ตำบล 26 หมู่บ้าน 354 หลังคาเรือน 1,105 คน
*** อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลการสำรวจเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีบางพื้นที่ข้อมูลอาจยังมีตกหล่นบ้าง

Comments

comments